Browsing Category

kiến thức răng miệng

Các phương pháp phục hình răng đã mất

Các phương pháp phục hình răng đã mất hiện nay gồm: hàm giả tháo lắp, cầu răng sứ và trồng răng Implant. Phương pháp phục hình răng: Hàm giả tháo lắp Hàm giả tháo lắp là phương pháp phục hình răng đã mất cải thiện chức năng nhai cũng như…